Qué és L’Observatori de la Llengua Catalana?

L’Observatori de la llengua catalana és una iniciativa de tot un seguit d’entitats cíviques i culturals que han volgut crear un organisme independent, que tingui un ampli consens en la societat catalana i amb la major solvència i rigor acadèmic possible, per tal de fer un seguiment i una avaluació de la llengua catalana, tant pel que fa al seu ús social com pel que fa al marc legal en què es desenvolupa.

OBJECTIUS DE L’OBSERVATORI

  • Disposar d’una veu autoritzada que amb criteris de rigor acadèmic pugui assumir el paper de referent tècnic pel que fa a la defensa de la llengua catalana, en el marc de la legislació nacional, estatal i internacional, per tal d’orientar i donar arguments jurídics a les institucions i entitats que treballen a favor de la llengua catalana.
  • Avaluar la situació i l’evolució de l’ús social de la llengua catalana en tots els seus àmbits.
  • Elaborar i difondre un informe anual sobre la situació de la llengua catalana, tant pel que fa al seu ús social com pel que fa a l’acompliment de la legislació vigent (nacional, estatal, internacional). Aquest informe inclouria, si fos el cas, propostes de reforma i millora de la legislació vigent.
  • Fer un seguiment de l’aplicació de la Carta europea de llengües regionals o minoritàries, i presentar els corresponents informes davant el Comitè d’experts i el Consell d’Europa.
  • Fer un seguiment de les accions de denúncia o la presentació d’informes, queixes o propostes davant de les instàncies pertinents, fetes per administracions o entitats catalanes respecte a l’acompliment de les diverses legislacions, nacionals o internacionals, que fan referència a la llengua, així com l’adequació de les normatives i actuacions governamentals als tractats i convenis internacionals.
  • Assessorar, a nivell d’informe, els organismes públics i institucions que ho sol·licitin.
 • Coordinar-se amb altres organismes de característiques semblants, especialment de l’estat espanyol pel que fa a la Carta europea de llengües regionals o minoritàries.

¿Dónde encontrar las mejores ofertas y chollos de Amazon?

Para encontrar las mejores ofertas y chollos en Amazon, te recomendaría seguir estos consejos:

 1. Ofertas del día y ofertas flash: Amazon ofrece ofertas especiales que cambian diariamente, así como ofertas flash que son válidas por un tiempo limitado. Puedes encontrarlas en la sección «Ofertas del Día» y «Ofertas Flash» en la página principal de Amazon.
 2. Suscripción a Amazon Prime: Los suscriptores de Amazon Prime tienen acceso a ofertas exclusivas, envío gratuito en millones de productos, así como acceso a Prime Video, Prime Music y otras ventajas. A menudo, hay descuentos especiales para los miembros de Prime.
 3. Seguir las redes sociales y newsletters: Muchas páginas y cuentas de redes sociales están dedicadas a compartir ofertas y chollos de Amazon. Puedes seguir cuentas en Twitter, Facebook, o suscribirte a newsletters que se especialicen en compartir las mejores ofertas.
 4. Páginas web especializadas: Hay sitios web especializados en recopilar y compartir ofertas de Amazon. Algunos ejemplos son Cholloblog. Estos sitios pueden ayudarte a realizar un seguimiento del historial de precios y recibir alertas cuando los productos que te interesan bajen de precio.
 5. Amazon Warehouse: Esta sección de Amazon ofrece productos reacondicionados o devueltos a precios con descuento. A menudo, estos productos están en excelentes condiciones y pueden representar grandes ahorros.
 6. Eventos especiales de ventas: Amazon organiza eventos de ventas especiales como el Prime Day, Black Friday, Cyber Monday, entre otros. Durante estos eventos, puedes encontrar grandes descuentos en una amplia gama de productos.

Recuerda comparar precios y verificar las condiciones de envío y devolución antes de realizar una compra para asegurarte de obtener la mejor oferta posible.

Sobre El Día sin IVA en El Corte Inglés

El «Día Sin IVA» es una promoción especial que suele llevar a cabo El Corte Inglés en determinadas fechas. Durante este evento, el impuesto al valor agregado (IVA) no se aplica a ciertos productos seleccionados, lo que supone un descuento equivalente al valor del IVA sobre el precio original del producto.

Estos eventos suelen generar un gran interés entre los consumidores, ya que ofrecen la oportunidad de adquirir productos a precios más bajos. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos detalles:

 1. Productos seleccionados: La promoción del Día Sin IVA en El Corte Inglés generalmente se aplica solo a ciertos productos o categorías de productos. Es importante verificar qué productos están incluidos en la promoción para aprovechar al máximo los descuentos.
 2. Condiciones de compra: A menudo, existen ciertas condiciones de compra para beneficiarse de la promoción, como un importe mínimo de compra o la utilización de una tarjeta de fidelización específica. Es importante estar al tanto de estas condiciones para asegurarse de cumplirlas y obtener el descuento.
 3. Limitaciones: Es posible que existan ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de productos que se pueden adquirir con el descuento del Día Sin IVA, así como restricciones sobre la combinación con otras ofertas o promociones.
 4. Fecha y duración: El Corte Inglés suele anunciar con antelación la fecha en la que se llevará a cabo el Día Sin IVA y la duración de la promoción. Es recomendable planificar las compras con anticipación y estar atento a las fechas anunciadas.

En resumen, el Día Sin IVA en El Corte Inglés es una oportunidad para ahorrar en la compra de ciertos productos, pero es importante informarse sobre las condiciones y restricciones de la promoción para aprovecharla al máximo.

Pompeu Fabra i la llengua catalana

Pompeu Fabra va néixer el 20 de febrer de 1868 a Gràcia, un barri de Barcelona. Va ser un lingüista, filòleg i gramàtic català, reconegut principalment pel seu paper fonamental en l’estandardització i modernització de la llengua catalana. La seva contribució al desenvolupament i la normalització del català és tan significativa que se’l considera el pare de la llengua catalana moderna.

Una de les seves obres més importants és la «Gramàtica catalana», publicada el 1918, que va establir les bases per a la gramàtica normativa del català. Fabra també va participar en l’elaboració del «Diccionari General de la Llengua Catalana», una obra monumental que recull el lèxic i la normativa de la llengua catalana.

A més de la seva tasca com a lingüista, Fabra també va tenir un paper rellevant en l’àmbit educatiu i cultural de Catalunya. Va ser professor de gramàtica a l’Escola de Bibliotecàries de la Biblioteca de Catalunya i va col·laborar en la creació de l’Institut d’Estudis Catalans.

La seva influència en el desenvolupament i la promoció del català ha estat enorme, i el seu llegat continua sent reconegut i celebrat a Catalunya i en l’àmbit dels estudis lingüístics en general. La seva feina va ser crucial per a la preservació i la revitalització del català com a llengua pròpia i plenament vigent en el context contemporani.